مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JSB_Volume 6_Issue 2_Pages 233-244-1

پارسیان حشمت اله، سیدالنگی سیده زهرا، غزالیان فرشاد، سهیلی شهرام، خانعلی فتانه، شیروانی حسین. (1389). “تأثیر تمرینات قدرتی بر پروتئین واکنشی (CRP)Cو فیبریتوژن پلاسمایی مردان جوان تمرین نکرده”. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 18(3)،1-10. حسینی Read more…

By 92, ago