دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پزشکی

عنوان : مقایسه فراواني اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني اراك

دانشكده پزشكي

 

پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي حرفه‌اي در رشته  پزشكي

 

عنوان :

مقایسه فراواني اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال

بیمارستان امیرکبیر در سال 1393

 

اساتيد راهنما :

دکتر سید مجتبی هاشمی

فوق تخصص گوارش اطفال، استادیار دانشگاه

دکتر بهمن صالحی

متخصص اعصاب و روان، دانشیار دانشگاه

اساتيد مشاور :

دكتر پارسا یوسفی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری، دانشيار دانشگاه

دكتر محمد رفيعي

دكتراي آمار حياتي، دانشيار دانشگاه

سال تحصیلی 94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده فارسي

عنوان : مقایسه فراواني اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393

اساتيد راهنما : دکتر سید مجتبی هاشمی، فوق تخصص گوارش اطفال، استادیار دانشگاه

دکتر بهمن صالحی، متخصص اعصاب و روان، دانشیار دانشگاه

اساتيد مشاور : دكتر پارسا یوسفی، فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری، دانشيار دانشگاه

دكتر محمد رفيعي، دكتراي آمار حياتي، دانشيار دانشگاه

نگارش و پژوهش : رقيه سيفي

 

مقدمه : يبوست در دوران کودکی مشکل شایعی است که به دلیل بروز علائمی چون تاخیر در دفع مدفوع، سختی دفع و بی‌اختیاری مدفوع ناشی از بوجود آمدن و احتباس توده های متراکم مدفوعی در رکتوم سبب آزار کودک و والدین و تحمیل هزینه های درمانی می‌شود. اختلال وسواس فکری- عملی نشانگان عصبی- روانپزشکی پیچیده ای است که مشخصه اصلی آن افکار ناخواسته، تکراری و مزاحم و نیز رفتارهای تکراری و آزار دهنده و آیین مندی اعمال وسواسی است که به منظور اجتناب از اضطراب یا خنثی نمودن افکار وسواسی صورت میگیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلال وسواس فکری در کودکانی است که مبتلا به اختلال یبوست عملکردی می‌باشند.

روش كار :  تعداد 97 كودك 4 تا 18 ساله مبتلا به یبوست عملکردی (گروه مورد) و 97 كودك سالم (گروه شاهد) مراجعه كننده به بيمارستان اميركبير اراك وارد مطالعه شدند. بیماران فوق هیچگونه مشکل زمینه‌ای، بیماری های مزمن، مشکلات ساختاری، مصرف دارو نداشتند و از نظر جنسی، سنی و اطلاعات دموگرافی با گروه شاهد همساز سازی شدند و بعد از پر كردن پرسشنامه مربوطه اطلاعات بدست آمده وارد نرم افزار آماري SPSS شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌ها : در توزيع فراواني سطوح وسواس – جبري بر اساس پرسشنامه foa در كودكان گروه مورد 7/56 درصد اختلال وسواس بصورت ضعيف و 2/43 درصد بصورت متوسط داشتند و در گروه شاهد 2/76 درصد اختلال وسواس نداشتند و 7/23 درصد اختلال وسواس ضعيف داشتند كه با توجه به 001/0 = P value بدست آمده اختلاف آماري معني‌داري بين دو گروه مورد و شاهد وجود داشت.

بحث و نتيجه گيري : یبوست عملکردی تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی کودکان و خانوده‌های آنها دارد. نتايج حاصل از مطالعه ما بطور كلي نشان داد كه اختلال وسواس عملي و فكري در كودكان مبتلا به يبوست عملكردي شايع‌تر بوده است و مي‌توان با درمان مشکل روانی در کودکانی که مبتلا به انواع مقاوم یبوست می‌باشند به بهبودی بیشتر آنها کمک نمود.

واژگان كليدي : اختلال وسواس فکری– عملی – کودکان – یبوست عملکردی

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

 

 

فصل اول : مقدمه

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- كليات… 12

1-2-1- اختلال وسواسي – جبري.. 12

1-2-1-1- همه گيري شناسي.. 13

1-2-1-2- توأم شدن با بيماريهاي ديگر. 14

1-2-1-3- وسواسهاي فكري.. 14

1-2-1-4- وسواس عملي.. 15

1-2-1-5- شيوع اختلال وسواس فكري-عملي (OCD) 16

1-2-1-6- سن شروع اختلال وسواس فكري- عملي.. 16

1-2-1-7- علل اختلال وسواس فكري-عملي.. 17

1-2-1-7-1- مدل ژنتيكي.. 17

1-2-1-7-2- نظريه روانكاوي درباره ی اختلال وسواس فكري-عملي.. 18

1-2-1-7-3- نظريه يادگيري و مدلهاي شرطي سازي.. 18

1-2-1-8- ويژگي‌هاي باليني.. 19

1-2-1-9- الگوهاي علائم. 21

1-2-1-10-  سبب شناسي وسواس فكري – عملي‌.. 26

1-2-1-10-1- عوامل زيست شناختي.. 26

1-2-1-10-2- عوامل رفتاري.. 29

1-2-1-10-3- عوامل رواني – اجتماعي.. 29

1-2-1-11- ساير اختلالات رواني.. 31

1-2-1-12- تشخيص…. 32

1-2-1-13- تشخيص افتراقي.. 32

1-2-1-14- درمان. 36

1-2-1-14-1- درمان دارويي.. 37

1-2-1-14-2- روان درماني.. 39

1-2-1-14-2-1- رفتار درماني.. 40

1-2-1-14-2-2- روان پويشي.. 41

1-2-1-14-3-  ساير درمان‌ها 41

1-2-1-15- سير و پيش آگهي.. 42

1-2-2- يبوست… 43

1-2-2-1- مكانيسم ايجاد يبوست عملكردي.. 45

1-2-2-2- ارزيابي پاراكلينيك… 46

1-2-2-3- انواع يبوست… 47

1-2-2-4- درمان. 48

1-2-2-5- ديس شزي (Dyschezia) 50

1-3- اهداف… 50

1-3-1- هدف اصلي.. 50

1-3-2- اهداف ويژه 50

1-3-3- اهداف كاربردي.. 51

1-4- سوالات و فرضيات… 51

1-4-1- سئوالات… 51

1-4-2- فرضيات… 52

1-5- تعريف واژه 52

 

فصل دوم : بررسي متون

2-1- مروری بر مطالعات انجام شده 55

 

فصل سوم : مواد و روش كار

3-1- جامعه مورد آزمون، حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 58

3-2- روش آماري تجزيه و تحليل اطلاعات… 58

3-3- روش و تكنيك كار. 58

3-4- معيارهاي ورود و خروج.. 59

3-5- تعريف متغيرها 60

3-6- ملاحظات اخلاقي.. 60

 

فصل چهارم : يافته‌ها

4-1- نتايج.. 62

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

5-1- بحث… 81

5-2- نتيجه گيري.. 83

 

 

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 1-1 : ملاك‌هاي تشخيصي DSM-IV-TR براي اختلال وسواسي – جبري.. 19

جدول 4-1 : توزيع فرواني و درصد سن کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 67

جدول 4-2 : توزيع فرواني و درصد جنسيت در کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 68

جدول 4-3 : توزيع فرواني و درصد حضور والدين در کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 69

جدول 4-4 : توزيع فرواني و درصد نسبت فاميلي والدين کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 70

جدول 4-5 : توزيع فرواني و درصد شغل پدر کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 71

جدول 4-6 : توزيع فرواني و درصد شغل مادر کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 72

جدول 4-7 : توزيع فرواني و درصد تحصيلات پدر کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 73

جدول 4-8 : توزيع فرواني و درصد تحصيلات مادر کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 74

جدول 4-9 : توزيع فرواني و درصد وضعيت منزل مسكوني کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 75

جدول 4-10 : توزيع فرواني و درصد وضعيت اقتصادي خانواده کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 76

جدول 4-11 : توزیع فراواني و درصد سطوح كلي وسواس در كودكان سالم و مبتلا به يبوست عملكردي مراجعه كننده به درمانگاه كودكان بيمارستان اميركبير اراك در سال 1393.. 77

جدول 4-12 : توزیع فراواني و درصد وسواس فكري در كودكان سالم و مبتلا به يبوست عملكردي مراجعه كننده به درمانگاه كودكان بيمارستان اميركبير اراك در سال 1393.. 78

جدول 4-13 : توزیع فراواني و درصد وسواس عملي در كودكان سالم و مبتلا به يبوست عملكردي مراجعه كننده به درمانگاه كودكان بيمارستان اميركبير اراك در سال 1393.. 79

بیان مسئله

یبوست را می توان انجام عمل دفع روده بزرگ در زمان طولانی تر از زمان طبیعی آن تعریف کرد ( کمتر از سه بار در هفته )، یا دفع ناکافی مدفوع . در حالت طبیعی باقی مانده مواد غذایی مصرف شده در یک صبحانه صبح روز بعد به روده بزرگ می رسد ، عمل دفع به طور معمول 12 تا 72 ساعت یا کمی بیشتر بعد از مصرف غذا صورت می گیرد . نوع غذای دریافتی تا حدی بر طول زمان دفع تاثیرگذار است . برای مثال : غذاهای غنی از فیبر در طول مسیر گوارش در مقابل آنزیم های هضمی مقاومت کرده و با جذب مقداری آب حجیم می شوند که خود محرک عمل دفع است(1).

به عبارتی برای آن که بگوییم شخصی مبتلا به یبوست شده است، باید 2 یا بیش‌تر از نشانه‌های زیر را حداقل به مدت 3 ماه داشته باشد:

الف) زور زدن بیش از حد در حین اجابت مزاج

ب) مدفوع سفت و خشک

ج) احساس تخلیه ناکامل بعد از اجابت مزاج

د) دو بار یا کمتر عمل دفع در هفته

علائمي مانند احساس پري در مقعد، احساس نفخ وگاز، احساس نياز به دفع فوري مدفوع اما عدم توانايي در دفع كامل، درد شكم و گرفتگي عضلات شكم، تهوع نيز ممكن است همراه با يبوست وجود داشته باشد(2).

يبوست در دوران کودکی مشکل شایعی است که به دلیل بروز علائمی چون تاخیر در دفع مدفوع، سختی دفع و بی‌اختیاری مدفوع ناشی از بوجود آمدن و احتباس توده های متراکم مدفوعی در رکتوم سبب آزار کودک و والدین و تحمیل هزینه های درمانی می‌شود.

غذاها و مایعات سفر دور و دراز خود را در دستگاه گوارش با عبور سریع از دهان تا معده آغاز می‌کنند. عضلات معده شل می‌شوند تا گنجایش غذای بلعیده شده را داشته باشند، اما مایعات در طی 20 دقیقه وارد روده کوچک شده و مواد جامد چند دقیقه دیرتر به آنجا می‌رسند. اگر چه این فرایند از معده و دهان آغاز می‌شود، اما بیشتر فرایند گوارش در روده کوچک اتفاق می‌‌افتد.  با ورود مواد غذایی و مایعات به جریان خون، محتویات روده فشرده‌تر و سفت‌ترمی‌شوند(3).

دیواره روده دارای عضلاتی است که به طور ریتمیک منقبض‌ شده و مواد غذایی را به جلو می‌رانند. شبکه عظیمی از اعصاب، این انقباضات را با یکدیگر هماهنگ کرده وهورمون‌های مختلف این فرایند را تنظیم می‌کنند(3).

در افراد سالم در حدود شش ساعت طول می‌کشد تا غذا از روده کوچک عبور کند. سپس مواد غذایی وارد روده بزرگ یا کولون (یا قولون) می‌شوند. آب اضافی غذا در روده بزرگ جذب شده و میلیون‌ها باکتری که در آنجا زندگی می‌کنند، بو و رنگ خاص مدفوع را به آن می‌دهند(1).

انقباضات غیرارادی عضلات دیواره روده بزرگ محتویات غذایی را از میان آن به جلو می‌رانند. زمان مورد نیاز برای عبور مواد از کولون متفاوت بوده و در افراد سالم به طور متوسط به 18 تا 20 ساعت می‌رسد.

بعد  نوبت به راست ‌روده در انتهای کولون می‌رسد. روده بزرگ  قادر است مقدار زیادی مدفوع را ذخیره کند. زمانی که راست‌روده از مدفوع پر می‌شود، علائمی مبنی بر نیاز به تخلیه مخابره می‌کند. در این حالت دو حلقه عضلانی که مجرای مقعد را بسته و از نشت مواد به خارج جلوگیری می‌کنند، شروع به شل شدن می‌کنند. در عین حال عضلات روده بزرگ منقبض می‌شوند تا مدفوع را به خارج برانند و انقباض ارادی عضلات  شکمی این امر را تسهیل می‌کند. اختلال در این فرایند پیچیده می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند(3).

بیشتر علل یبوست به شیوه زندگی مربوط می‌شوند، به ویژه میزان ناکافی فیبر در غذا و ورزش نکردن.

البته در مواردی یک بیماری زمینه‌ای کارکرد روده را کند می‌کند. اگر چه یبوست می‌تواند به دلیل یک بیماری جدی ایجاد شده باشد، اما به خودی خود خطری برای سلامتی به شمار نمی‌آید(4).

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1
دسته بندی : پزشکی