1. عدم برچسب “Rel = NoFollow”

2- هرچه تعداد لینک های صفحه مرجع ، کمتر باشد بهتر است

یعنی اگر شما از سایتی بک لینک می گیرید که در هر صفحه آن صد لینک وجود دارد که یکی از آنها لینک شماست حتی اگر آن سایت رتبه خوبی داشته باشد  ارزش لینک شما پایین می آید

بهتر است تا آنجا که ممکن است تعداد کمتری در صفحه حاوی لینک شما وجود داشته باشد

رتبه الکسا :در سایت الکسا به آدرس www.alexa.com سایت مرجع را چک کنید – بهتر است رتبه جهانی زیر 7 میلیون باشد و ترجیحا رتبه ایران در آن مشخص شده باشد

اگر در قسمت رتبه ایران عبارت no data درج شده بود یعنی هنوز بازدید کننده قابل اعتنایی ندارد

تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل :

این هم یکی از معیارهاست. برای این منظور از سایت های زیادی هستند برای نمونه :

ابزار چک کردن تعداد صفحات فهرست شده یک سایت در گوگل

البته یک راه دیگر هم وجود دارد و آن اینکه در ابتدای آدرس سایت عبارت

:site

رادرج کنید

یعنی مثلا برای سایت ما :

عبارت site:full-thesis.net را در گوگل تایپ کنید

تعداد صفحات فهرست شده یک سایت در گوگل

این نشان می دهد سایت ما 23 هزار صفحه از صفحات سایت ما در گوگل ثبت شده است.