دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش :فیزیولوژی دام

عنوان : بررسي ارتباط ميان هورمون­هاي تيروئيدي، ميزان آنزيم­ سوپراکسيد ديسموتاز و برخي عناصر کم نياز سرم خون گاوميش ­هاي خوزستان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

گروه علوم دامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

(فیزیولوژی دام)

عنوان:

بررسي ارتباط ميان هورمون­هاي تيروئيدي، ميزان آنزيم­ سوپراکسيد ديسموتاز و برخي عناصر کم نياز سرم خون گاوميش­هاي خوزستان

 

 

استاد راهنما:

دکتر خليل ميرزاده

 

اساتيد مشاور:

دکتر صالح طباطبائي وکيلي

دکتر طاهره محمد ابادي

 

شهريور93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

1-1 مقدمه

حيوانات اهلي به عنوان سرمايه­اي ملي و ذخاير استراتژيک بومي يک کشور محسوب مي­شوند. استان خوزستان با اينکه يک منطقه نفت خيز است و در غالب اوقات سال داراي آب و هوايي گرم مي­باشد، ولي يکي از مناطق مستعد پرورش دام و طيور به شمار مي­رود. يکي از اين دام­هاي بومي و با ارزش گاوميش است که علاوه بر ظرفيت توليد، نسبت به شرايط سخت و آب هوايي گرم استان سازگاري داشته و همچنين در برابر برخي بيماري­هاي رايج مقاوم مي­باشد. جمعيت گاوميش در جهان تقريبا حدود 4/166 ميليون رأس مي­باشد که نزديک به 4/161 ميليون رأس يعني در حدود 2/97 درصد از آنها در آسيا يافت مي­شود. جمعيت گاوميش در ايران به طور تقريبي 523 ميليون رأس تخمين زده مي­شود (فائو، 2009). مهم­ترين محل پرورش گاوميش، قاره آسيا به ويژه شبه قاره­ي هند است. و به طور کلي اهميت پرورش گاوميش را مي­توان به شرح ذيل بيان نمود. گاوميش بر خلاف داشتن ظاهر خشن، حيواني مطيع و آرام است و خيلي زود با محيط و افراد خو مي­گيرد. اين حيوان قدرت سازگاري با محيط­هاي مختلف را داراست به طوري­ که در مناطق سردسير و گرمسير مثل خوزستان به خوبي پرورش مي­يابد و به منظور توليد شير، گوشت، ورزش و کار مي­توان از آن استفاده کرد. صفاتي که داراي اهميت اقتصادي در گاوميش هستند شامل توليد شير، درصد چربي، درصد پرتئين و توليد گوشت و صفاتي هستند که بر درآمد و سود دامدار تاثير غير مستقيم دارند مثل ميزان مصرف غذا، مقاومت نسبت به بيماري و غيره (کمايي، 1387). غده­ي تيروئيد يکي از بزرگترين غده­هاي درون­ريز بدن است. که دو هورمون اصلي تيروکسين[1] (T4) و تري­يدوتيرونين[2] (T3) را ترشح مي­کند. هر دوي اين هورمون­ها سرعت متابوليک بدن را افزايش مي­دهند. مهمترين کار تيروئيد گرفتن يد از خون، ترکيب کردن آن با آمينواسيد تايروزين و توليد  T4و T3 است. هورمون هاي تيروئيدي نقش مهمي در رشد، تقسيم سلولي و تنظيم متابوليسم پايه بدن دارند. تاكنون نقش هورمون هاي تيروئيدي و ارتباط آن با متابوليسم برخي تركيبات شناخته شده است. هورمون­هاي تيروئيدي تقريباً تمام جنبه­هاي متابوليسم کربوهيدرات­ها از جمله دريافت گلوکز توسط سلول­ها، تقويت گليکوليز و گلوکونئوژنز را تحريک مي­کنند (گايتون و هال[3]، 2006).

عناصر کم نياز عناصري هستند که ميزان آن­ها در بدن کم بوده و براي سيستم­هاي آنزيمي فعال در بسياري از فرآيندهاي متابوليکي ضروري هستند. از جمله اين عناصر مي­توان به روي، آهن، منگنز و غيره اشاره نمود. کمبود، فقدان و افزايش عناصر کم­ نياز مي­تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذير گردد (جوزف[4]، 1999). امروزه کاملا مشخص شده است که مواد معدني به همان اندازه که در روندهاي توليد مثل حيوان ماده دخالت دارند، در فيزيولوژي توليد مثل دام­‏هاي نر نيز موثرند. نقش کليدي عناصر کم نیاز مثل مس، سلنيوم و روي در توليد مثل قوچ و بز نر مشخص شده است (وازکوئز آرميجو و همکاران[5]، 2011). منگنز عنصري است که تقريبا در اکثر سيستم ‏هاي آنزيمي دخالت دارد (سويک و همکاران[6]، 2007). روي از عناصر کمياب مهم در تغذيه حيوانات مي‏‏باشد. اين عنصر داراي عملکردهاي متعدد بيولوژيکي مي‏‏باشد. روي نقش مهمي در فعاليت بسياري از سيستم­‏هاي آنزيمي دارد. نقش روي در اسپرم ‏سازي و بلوغ آنها مشخص شده است (ري و همکاران، 2010). عناصر کم­نیاز نقش مهمي در متابوليسم کربوهيدرات ‏ها، پروتئين­‏ها، چربي­ها و نيز فعاليت­‏هاي آنزيمي دارند (وازکوئز آرميجو و همکاران، 2011). مس يک عنصر کم نیاز ضروري براي فعاليت بسياري از آنزيم­‏ها مثل سوپراکسيد ديسموتاز مي‏‏باشد. اسپرم پستانداران داراي مقادير زيادي اسيدهاي چرب غيراشباع هستند که براحتي مي‏‏توانند پراکسيده شوند. آنزيم سوپراکسيدديسموتاز از اين پراکسيده شدن محافظت مي‏‏کند (عيدي و همکاران[7]، 2010).

آنتي­اکسيدان­ها اثرات تخريبي راديکال­هاي آزاد را به حداقل رسانده و از سلول­هاي بدن در برابر آسيب­هاي ناشي از اين راديکال­ها محافظت مي­کنند. از جمله اين راديکال­هاي آزاد، يون پراکسيد ناپايدار و فعال است که در خلال احياي مونووالات اكسيژن پديد مي­آيد و منجر به آسيب­هاي غشاي سلولي در سلول­هاي مصرف كننده اكسيژن مي­شود. براي از بين بردن سميت اكسيژن فعال، طيف وسيعي از مكانيزم­هاي دفاعي بدن از جمله آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز[8] (SOD) عليه اكسيدانت­ها فعال مي­شوند (نيلسن و ميلن[9]، 1993). نقش آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز در متابوليسم برخي عناصر کم نياز شناخته شده است. از آنجايي­ که هورمون­هاي تيروئيدي به عنوان تنظيم کننده­هاي مهم متابوليسم مي­توانند تحت تأثير تغييرات عناصر کم نياز و فعاليت آنزيم­هاي آنتي­اکسيدان قرار گيرند، هدف از مطالعه­ي حاضر بررسي ارتباط ميان هورمون­هاي تيروئيدي، ميزان آنزيم آنتي­اکسيدان سوپراكسيد ديسموتاز و برخي عناصر کم­نياز سرم خون گاوميش­هاي خوزستان است.

2-1 فرضيه‌ها

H0: بين هورمون­هاي تيروئيدي، ميزان آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز و عناصر کم نياز سرم خون گاوميش­هاي خوزستان ارتباط معني­داري وجود ندارد.

H1: بين هورمون­هاي تيروئيدي، ميزان آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز و عناصر کم نياز سرم خون گاوميش­هاي خوزستان ارتباط معني­داري وجود دارد.

3-1 اهداف

1-3-1 اهداف اصلي

  1. بررسي ارتباط بين هورمون­هاي تيروئيدي و ميزان آنزيم­ سوپراکسيد ديسموتاز در خون گاوميش­هاي خوزستان.
  2. بررسي ارتباط بين هورمون­هاي تيروئيدي و برخي عناصر کم نياز در سرم خون گاوميش­هاي خوزستان.
  3. بررسي ارتباط بين ميزان آنزيم­ سوپراکسيد ديسموتاز و عناصر کم نياز در سرم خون گاوميش­هاي خوزستان.

 

 

2-3-1 اهداف فرعي

  1. تعيين غلظت متوسط هورمون­هاي تيروئيدي، آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز و عناصر کم نياز در سرم خون گاوميش­هاي خوزستان.

3-3-1 نوآوري:

گزارش مکتوبي در زمينه­ي ارتباط بين هورمون­هاي تيروئيدي، آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز و برخي عناصر کم ­نياز در سرم خون گاوميش­هاي خوزستان در دسترس نيست لذا در اين مطالعه سعي مي­شود که به بررسي اين مسأله پرداخته شود.

 

 

فصل دوم

مروري بر پژوهش‏هاي انجام شده

1-2 رده بندي گاوميش از نظر جانور شناسی

گونه گاوميش براساس رده­بندي سيستماتيک جانور شناسي در سلسله جانوران[10]، زير سلسله پرسلولي­ها[11]، دسته طنابداران[12]، شاخه مهره­داران[13]، رده پستانداران[14]، راسته سم داران[15]، زير راسته زوج سمان[16]، گروه نشخوارکنندگان[17]، خانواده تهي­شاخان زير خانواده گاوسانان قرار دارد. (بورقس، 2005).

دو جنس معروف گاوميش عبارتند از بوبالينا معروف به گاوميش­هاي آسيايي و سين سه روس معروف به گاوميش­هاي آفريقايي (برومند­جزي، 1384).

[1]. Tetraiodothyronine

[2]. Triiodothyronine

[3]. Guyton And Hall

[4]. Joseph

[5] .Vázquez-Armijo

[6]. Civic

[7]. Eidi

[8]. Superoxide Dismutase

[9]. Nielsen And Miln

[10]. Animals

[11]. Eukaryote

[12]. Chordata

[13]. Vertebrate

[14]. Mammalla

[15]. Ungulata

[16]. Artiodactyla

[17]. Ruminant

تعداد صفحه :87

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دسته بندی : پزشکی