ز دچار مي شوند. پرولاپس رکتوم نيز ديده مي شود و ناحيه خلفي بدن آغشته به مدفوع است. معمولاً در عرض دو تا سه هفته پس از آلودگي اسهال متوقف شده و ايمني حاصل مي گردد(4،12،13،49).

8-2- کوکسيديوزيس در طيور:

آيمريا تنلا[14]، آيمريا نکاتريکس[15]، آيمريا آسروولينا[16]، آيمريا برونتي[17]و آيمريا ماگزيما[18] پنج گونه بيماري زا در ماکيان مي باشند. گونه هاي بيماري زاي بوقلمون شامل آيمرياآدنوايدس[19] و آيمريا مله آگريميتيس[20] مي باشند. کوکسيدياها تقريباً به طور عمومي هر جايي که مرغ و خروس پرورش داده مي‌شوند، يافت
مي شوند. بنابراين کوکسيديوزيس در تمام کشورها وجود دارد.

گرماي بالا و همچنين خشکي اثر زيان آوري روي ااوسيست هاي فعال دارد. ولي ااوسيست ها در برابر بيشتر مواد ضد عفوني کننده مقاوم هستند. در جاهايي که پرندگان در مکان هاي کوچک و محدود نگهداري مي شوند، کوکسيديوز واجد اهميت بيشتري است و در تراکم بالا و عدم رعايت بهداشت، بروز بيماري با شدت بيشتري ديده خواهد شد. مرغ ها در تمام سنين و از هر نژادي نسبت به عفونت حساس مي باشند. با توجه به اختصاصي بودن ميزبان کوکسيدياها بيشترين واسطه انتشار دهنده، عوامل مکانيکي مي باشند که بوسيله اشخاصي که در بين مزارع پرورشي، سالن ها و محدوده هاي حيواني حرکت مي کنند صورت مي گيرد. شدت بيماري به گونه آيمريا، تعداد ااوسيست بلع شده و به وضعيت ايمني پرنده بستگي دارد. بلع ااوسيست عفونت زا تنها راه طبيعي انتقال آلودگي مي باشد. علائم باليني به دو فرم باليني و تحت باليني بروز مي کند. عامل ايجاد کننده فرم باليني معمولاً آيمريا تنلا و آيمريا نکاتريکس و به ميزان کمتري ساير گونه ها مي باشند. علائم باليني بصورت مدفوع خوني، ژوليدگي پرها، کم خوني، کاهش اشتها، کاهش رشد بويژه در جوجه هاي گوشتي، افت توليد تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار، اسهال، پژمردگي و بي حالي، ضعف و لاغري بروز مي کند. شکل تحت باليني کوکسيديوز، اغلب در اثر آيمريا آسروولينا و آيمريا مگنا[21] ايجاد مي شود که بدون نشانه است(4).

تعداد صفحه :64

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***