برنامه تعالی ابتدایی مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود دهه مثال کامل

نحوه نوشتن طرح تعالی ابتدایی 98-1397 مدرسه داستانی بر اساس آخرین بخشنامه

طرح تعالی ابتدایی چیست؟

طرح تعالی ابتدایی عنوان تکراری است که در سالهای اخیر در ارتباط با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدرسان مدارس ابتدایی ابلاغ گردید. تا قبل از ارائه این طرح به مدرسان مدرسه پیش دبستانی، نوشتن و تنظیم برنامه عمل و تقویم اجرایی بر اساس خصوصیات شخصی و محدودیت های زیاد انجام گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه وزارت معاونت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش با اطلاع رسانی طرح به مدارس توانسته است، برنامه ریزی مدیران مدارس را با هم یکپارچه و طرح برای تمام مدارس سراسر کشور با یک قالب خاص فراهم کند.

برنامه تعالی ابتدایی مدارس ابتدایی

برنامه های تعالی ابتدایی مدارس ابتدایی کمک زیادی به دستیابی به اهداف آموزشی و پرورش مدیران این بخش می شود. در واقع مدیران مدارس ابتدایی به دلیل پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محورها در فرم خام، الزم است که خود را برای رسیدن به تک تک بند خود مجبور کنید. با رعایت همهجانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال طرح تعالی ابتدایی در مدارس ابتدایی، علاوه بر امتیاز و ارزش امتیاز کامل دانش آموزان نیز از سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورش بیشتر برخوردار خواهند بود.

برنامه تعالی ابتدایی در آموزش و پرورش

طرح تعالی ابتدایی در آموزش و پرورش یکی از مهمترین طرح هایی است که در سال های اخیر به مدیران اطلاع رسانی شده است. در مدارس دبیرستان علاوه بر مدیران معاونین و سایر سازمان های پست نیز ملزم به برنامه ریزی و تدوین برنامه عمل بر اساس طرح تعالی ابتدایی هستند. از جمله پست های سازمانی که برنامه نویس سالانه خود را تنظیم می کند، بر اساس طرح تعالی ابتدایی، معاون آموزشی، معاونت پرورش، معاون اجرایی، معاون عمومی و آموزگارانی هستند.

طرح تعالی ابتدایی در سیستم همگام

ثبت طرح تعالی ابتدایی دبیرستان در سامانه همگام یکی از دستورالعملهای ضروری برای مدیران مدارس بود. مدیران مدارس ابتدایی، اعم از ادی و دولتی، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و … می توانند ثبت نام خود را در سیستم سامانه ثبت نام و از مزایای ثبت نام در سیستم همگام استفاده کنند. هدف از انجام این کار و اطلاع رسانی این دستورالعمل فعال کردن هر چه بیشتر مدیران و تسریع در نوشتن و تدوین طرح تعالی ابتدایی توسط آنها است.

طرح تعالی ابتدایی 98-97

در سال تحصیلی اخیر نیز مقدمه طرح تعالی ابتدایی مشابه سال ها و ادوار گذشته است. در واقع طرح تعالی ابتدایی 98-97 جز در چند مورد و جزئی جزئی تفاوت چندانی با طرح اولیه تحصیل در سال گذشته ندارد. بنابراین باید به مدیران و معاون محترم هر چه سریعتر تنظیم و تدوینبرنامه تعالی مدیریت کیفیت محیطی خود را اجرا می کند و آن را در سامانه همگام ثبت کنید. بدیهی است اقدامات سریع تر و با کیفیت بهتر مدیران مدارس می توانند فرایند رو به رشد در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورش واحد آموزش شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.

دانلود کاملترین مثال های طرح تعالی ابتدایی را دانلود کنید

در رابطه با آنچه بیان شد سایت برنامه را دانلود و مثال کاملی از طرح تعالی ابتدایی مدارس دبیرستان را تنظیم و تدوین کرده و جهت استفاده عزیزان در سایت بار بارگیری شده است. مدیران و معاونین محترم می توانند جهت استفاده و بهره مندی از این طرح ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.

برای دانلود کاملترین مثال های طرح تعالی ابتدایی مدارس ابتدایی روی لینک زیر کلیک کنید

http://barnamedownload.com/downloads/132/

& nbsp؛

& nbsp؛

& nbsp؛

& nbsp؛

& nbsp؛