متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پزشکی

با عنوان : سرطان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه ازاد اسلامی واحد  دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی

با موضوع :

سرطان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده :

در حال حاضر سرطان يکي از علل عمده مرگ و مير در جهان است. یکی از روشهای درمانی، استفاده از گیاهان دارویی است که به دلیل همخوانی با طبیعت و فلور طبیعی بدن ،عوارض کمتری به همراه دارد.

این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیاهMyrtus communis در غلظت هایmg/ml ,7.5,10) 5 ، 5/2، 25/1، 625/0 ، 312/0 ، 156/0 ( بر روی رده سلولهای سرطانی Hela وMCF7 بعد از 72 ساعت و با استفاده از آزمون MTTانجام گرفت. نتایج بدست آمده بر روی سلول های Hela نشان می دهد که عصاره اتانولیMyrtus communis درغلظتهایmg/ml p≤0/05))25/1 و(p≤0/02)312/0,156/0 بعد از 72 ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است.(جدول4-1) بالاترین درصد مهار رشد در غلظت mg/ml 625/0 ، ( %33/82) بوده است. میزان IC50  بدست آمده برای سلولهای Hela، mg/ml  95/1 است که نشانگر آن است که این غلظت از عصاره گیاه Myrtus communis موجب جلوگیری از رشد سلولها به میزان 50% می گردد.

همچنین نتایج بدست آمده بر روی سلول های MCF7 نشان می دهد که عصاره اتانولی Myrtus communis  در غلظت های mg/ml p≤0/02))5/2 ، 25/1 ، 312/0 و 0/001) p≤)625/0   بعد از 72 ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است.( جدول 4-4) بالاترین درصد مهار رشد در غلظت mg/ml 25/1 ،(% 64/70 ) بوده است. همچنین میزان IC50  بدست آمده برای سلولهای MCF7 ،mg/ml 88/0 است که نشانگر آن است که این غلظت از عصاره گیاه Myrtus communis  موجب جلوگیری از رشد سلولها به میزان 50% می گردد.

بررسی اثر عصاره گیاه Myrtus communis(10mg/ml) بر روی سلولهای سالم (سلول خونی)نشان می دهد که عصاره باعث مهار رشد سلولهای سالم نشده است.

نتايج پيشنهاد مي کند عصاره الکلي Myrtus communis داراي اثر مهاري بر روي رشد سلولي هر دو رده سلولي Hela و MCF7   است.

واژگان کلیدی: سمیت سلولی، عصاره اتانولی ،Myrtus communis ، رده سلولی Hela، رده سلولی MCF7

مقدمه:

براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، سرطان بعد از بیماریهای قلبی – عروقی، دومین عامل شایع مرگ است. سرطان عامل 24 % از کل موارد مرگ و میر در دنیای غرب محسوب می شود. در کشورهای اروپایی نیز سالانه بیش از 750 هزار بیمار به علت سرطان فوت می کنند.( Cancer Research Campaign .t 1992)سرطان يكي از عمده ترين معضلات بهداشت عمومي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. تخمين زده مي شود كه 9/10 ميليون مورد جديد، 7/6 ميليون مرگ و 6/24 ميليون فرد زنده در سال 2002 با سرطان مواجه بوده اند.(Parkin DM,et al, 2002). سرطان دومين عامل كشنده در ايالات متحده است(Hoyer DL,et al. 2005)توجه به سرطان به دلیل وجود مسیرهای سیگنال دهی مشترک بین سلول های جنینی و سلول های سرطانی می تواند چشم اندازی در شناخت پتانسیل سلول ها در برگشت تمایز و بازیابی توانایی سلول های بنیادی و یافتن کارکردهایی برای استفاده از این سلول ها باشد(.( Hendrix MJC

فنوتیپ و رفتار سلول های سرطانی که حاصل تغییرات شاخص در ساختار و عملکرد سلول های طبیعی است ، آن هارا به عنوان مدل های مطالعاتی جالب و پیچیده در مبحث سلولی و مولکولی مطرح ساخته است. (2001Reya T,et al , ; Bruce A,2008)

تغییرات سلول طی رشد ، تغییراتی سازشی و برگشت پذیر است اما سرطان نتیجه ی تکثیر غیر طبیعی انواع سلول های بدن است که منجر به تشکیل توده سلول های غیر طبیعی نئوپلاسم ،به معنای رشد جدید، یا تومور می شود(عبادی م,1384).اما عواملي كه در پيدايش سرطان دخالت مستقيم و يا غير مستقيم دارند بسيار زياد و نامحدود است و به همين دليل درمان كامل سرطان دشوار و در بسياري موراد غير ممكن است. دانشمندان بر این عقیده اند که آسیب ها وتغییرات ژنتیکی ایجاد شده بر توالی DNA و ورود جهش و دیگر تغییرات در ساختار کروموزومی نقش بسزایی دارند. (McCord JM .1994 ; RosenKrans. H.S 2003)کنترل بیماریهای انسان و حیوان با داروهای گیاهی مورد توجه پژوهشگران می باشد و در بین مردم نیز هر روزه مقبولیت بیشتری می یابد. این ترکیبات پیوسته میتواند به عنوان موادی جایگزین داروهای سنتتیک با عوارض جانبی کمتر گردند. با گذشت زمان به تعداد گیاهان دارویی شناخته شده افزوده می گردد و زمینه های کاربرد آنها نیز گسترش می یابد. امروزه داروهای شیمیایی به واسطه اثرات زیان بخش و جبران ناپذیری که بر پیکره ی آدمی بر جای می گذارند، کم کم جای خود را به داروهای گیاهی می سپارند. اگرچه نسبت داروهای گیاهی به داروهای شیمیایی ناچیز است ولی روند جایگزینی امروز در دنیا با سرعت بیشتری دنبال می شود و در کشور ما نیز چند سده اخیر به این مهم توجه بیشتری شده است.

کشف مواد جدید نظیر مواد ضد میکروبی و ضد ویروسی و ضد سرطانی در میان گیاهان شناخته شده و یا آنهایی که به تازگی کشف شده اند، می تواند کمک شایانی به درمان بیماری ها نماید.از آنجائی که گیاهان دارویی در کشور ما فراوان می روید، مطالعه و شناسایی اثرات دارویی آنها با بررسی ترکیبات موثره این گیاهان می تواند گامی مثبت در استفاده بهینه از این ثروت ملی با ارزش باشد.

هدف از این پژوهش بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاهMyrtus communis  در شرايط Invitro بوده تا بتوان در آینده آن را به شرایط in vivo تعمیم داد.اين مطالعه به همراه مطالعات تكميلي بعدي مي تواند راهنمايي براي پزشكان در جهت انتخاب داروي موثرتر در درمان سرطان باشد.

1-1 تاريخچه سرطان:                

قديمي ترين توصيف سرطان را در نوشته هاي مصري مي توان يافت كه در آن به غده يا تومور سينه اشاره شده است و مربوط به 1500 تا 3000 سال پيش از ميلاد مسيح است. قديمي ترين نمونه سرطاني هم حدود 1600 تا 1900 سال قبل از ميلاد در بازمانده جمجمه ي زني مشاهده شده است. اسكلت موميايي شده اي در پرو، آثاري از سرطان پوست را نشان مي دهد كه مربوط به 2400 سال پيش است. شواهد نشان مي دهد كه احتمالاً بقراط يوناني اولين كسي است كه اين بيماري را تشخيص داده، تفاوت غده ي خوش خيم و بدخيم را توصيف كرده و آن را نام گذاري كرده است و چون غده ي سرطاني و رگهاي خوني اطراف آن به خرچنگ شباهت دارد، به همين دليل بقراط اسم اين بيماري را خرچنگ مي گذارد كه به يوناني كاركینوس ناميده مي شود و در ترجمه آن به انگليسي carcinos نوشته شده و امروز هم carcinoma ناميده مي شود.

بوعلي بزرگ نيز غدد را به شرح زير تشخيص داده و مداوا مي كردند:

اگر چرك يا مايعي از غده يا دانه بيرون می آمده، احتمالاً عفونت بوده و قابل درمان، گاهي هم با استفاده از مرهم بيرون آمدن چرك را تسريع مي كردند. چنان چه چرك يا ترشحاتي در كار نبوده غده را دانه ي داغي مي ناميدند و آن را بانیشتر جراحي كرده يا با انبري داغ يا با ريختن سرب مذاب روي غده مي سوزاندند. امروز هم در برنامه درماني سرطان، جراحي روشي متداول و اثر بخش است و پس از جراحي با استفاده از اشعه محل جراحي سوزانده مي شود تا اگر سلول سرطاني باقي مانده باشد نابود شود. در مواردي هم استفاده از حرارت به عنوان يك روش درماني براي بعضي سرطانها تجويز شده است.

1-2 سرطان چه نوع بيماري است؟

سرطان يك بيماري مدرن نيست، در گذشته هم وجود داشته است. اما امروزه به دليل افزايش آلودگي هاي محيط زيست تعداد بيشتري به آن مبتلا مي شوند. سرطان شامل گروهي از بيماريها بارشد غير قابل كنترل وگسترش غير طبيعي سلولها مي باشد. سلولهاي سرطاني مي توانند به بافتهاي مجاور و دوراز خود از طريق گردش خون حمله كنند. (Gupta S K, 2004)تمام غده ها يا تومور ها سرطاني نيستند. غده ي غير سرطاني را Benign يا خوش خيم مي نامند. اين غده ها معمولاً به جايي نفوذ يا سرايت نمي كنند اما در مواردي ممكن است چنين غده هايي تبديل به غده بدخيم شوند. آسيب DNA موجب تبديل سلولهاي طبيعي به سلولهاي سرطاني مي شود. سلولهاي سرطاني فاقد توانايي لازم براي برقراري ارتباط با سلولهاي مجاور خود هستند و اولين سلول سرطاني شروع به تقسيم و توليد سلولهاي دختري ميكند. كه به نوبه خود اين تقسيم به توليد سلولهاي سرطاني بيشتر و بيشتر منجر مي شوند. سلولهاي سرطاني گسترش مي يابند و با ويژگي هاي بدخيم شامل متاستاز تومور و القا تشكيل رگهاي خوني (رگزايي)وسيع مي شوند. تقسيم سلولي مداوم سلولهاي سرطاني منجر به تشكيل تومور مي شود. در تومور هاي جامد، موجب ايجاد مناطق مزمن هيپوكسي و اسيدي در هسته تومورجامد مي شود. علاوه براين، PH پائين سلولهاي سرطاني در هسته تومور ممكن است از جذب فعال برخي از داروهاي ضد سرطان جلوگيري كند.(Wamidh H) سلولهاي سرطاني بسيار شبيه به سلولهاي ارگانيزمي هستند كه از آن نشأت گرفته اند و داراي DNA وRNA مشابه هستند و به اين علت است كه اغلب توسط سيستم ايمني رديابي نمي شوند خصوصا اگر ضعيف باشند.( marek roland-mieszkowski 2004)

تعداد صفحه :74

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :    

 ———-        [email protected]

دسته بندی : پزشکی