دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دكتراي حرفه‌اي رشته پزشکی

عنوان : بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اراك

 

دانشكده پزشكي

پايان نامه :

جهت دريافت درجة دكتراي حرفه‌اي در رشتة پزشكي


عنوان :

 بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک

 

اساتید راهنما :

دكتر مجتبی هاشمی

فوق تخصص گوارش کودکان، استادیار دانشگاه

دكتر بهمن صالحی

متخصص روانپزشکی، دانشیار دانشگاه

اساتید مشاور:

دکتر  پارسا یوسفی

متخصص کودکان، دانشیار داشگاه

دکترمحمد رفیعی

متخصص آمار و اپیدمیولوژی، دانشیار دانشگاه

 

سال تحصیلی: 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده فارسي

عنوان : بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک

استاد راهنما : دکتر مجتبی هاشمی، دکتر بهمن صالحی

اساتید مشاور: دکتر پارسا یوسفی، دکتر محمد رفیعی

نگارش و پژوهش : رضا صابر سنگری

 

مقدمه : یبوست عملکردی اختلالی شایع در کودکان بین 5 تا 12 سالگی است. براساس شواهد، اختلالات روانپزشکی می توانند در اتیولوژی و یا سیر بالینی یبوست عملکردی در کودکان موثر باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک می باشد.

 

روش كار : این مطالعه به روش مورد –شاهدی بر روی  200   کودک 8-15 سال و از هر دو جنس از میان کودکان مراجعه کننده به شکل سرپایی به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر اراک، ایران، انجام گرفت. از این تعداد،  100  کودک مبتلا به یبوست عملکردی به عنواه گروه مورد و   100   کودک از میان کودکان سالمی که به شکل سرپایی به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر مراجعه کرده بودند به عنوان گروه کنترل، براساس معیار های ورود و خروج مطالعه، و به شکل تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. چک لیست اطلاعات دموگرافیک و بالینی، و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (Spence children anxiety scale: SCAS) (فرم والدین) برای کودکان تکمیل شد. در نهایت اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t-test  و chi2 در نرم افزار آماری SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

نتايج : توزیع سنی (585/0p=)، جنسی (113/0p=)، وزنی (067/0p=) و قدی (113/0p=) کودکان در دو گروه مورد و کنترل تفاوت معناداری نداشتند. میانگین مجموع امتیازات (total score) مقیاس اضطراب اسپنس در گروه مورد با 4/14±06/33  به شکل معناداری نسبت به گروه کنترل با 9/14±8/24 ، بیشتر بود (001/0p=). براساس نتایج، برخلاف میانگین اختلال پانیک و آگورافوبیا (854/0=p) ترس از آسیب فیزیکی (962/0=p) و ترس اجتماعی (471/0=p) که بین دو گروه تفاوت معناداری نداشتند، میانگین امتیازات اختلال اضطراب جدایی (001/0=p)، اضطراب عمومی (003/0=p) و اختلال وسواسی-جبری (001/0=p) در گروه کودکان مبتلا به یبوست عملکردی به شکل معناداری بیشتر از کودکان گروه کنترل بود.

بحث و نتيجه گيري : براساس مطالعه ما، اضطراب در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی بیشتر از کودکان سالم است، که از بین آن ها اضطراب جدایی، عمومی و وسواسی-جبری معنی دار بود. با این حال، به علت کمبود مطالعات در این زمینه انجام مطالعات بیشتر در این زمینه در آینده توصیه می شود.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………… صفحه

 فصل اول : كليات

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- كليات… 6

1-2-1- یبوست عملکردی و بی اختیاری مدفوع. 6

1-2-2-اختلالات اضطرابی.. 13

1-3- اهداف… 19

1-3-1- هدف اصلي.. 19

1-3-2- اهداف ويژه 19

1-3-3- اهداف كاربردي.. 19

1-4- سوالات و فرضيات… 20

1-5- تعريف واژه 20

فصل دوم : بررسي متون

2-1- مروری بر مطالعات انجام شده 22

فصل سوم : مواد و روش كار

3-1- جامعه مورد آزمون، حجم نمونه  و روش نمونه گيري.. 24

3-2- روش آماري تجزيه و تحليل اطلاعات… 24

3-3- روش و تكنيك كار. 25

3-4- تعريف متغيرها 31

3-5-  ملاحظات اخلاقي.. 32

فصل چهارم : يافته‌ها

4-1- نتايج.. 34

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري

5-1- بحث… 41

5-2- نتيجه گيري.. 44

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :70

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : پزشکی