دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهنسی ابزار دقیق صنایع نفت

عنوان : مدلسازی و کنترل غیر تهاجمی پمپ های خون قابل کاشت در بدن برای بیماران نارسایی قلبی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

مدلسازی و کنترل غیر تهاجمی پمپ­های خون قابل کاشت در بدن برای بیماران نارسایی قلبی

استاد راهنما :

دکتر حمیدرضا مومنی

دکتر رضا بوستانی

شهریور ماه 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :
تجهيزات کمکي بطن چپ(LVAD)، پمپ¬هاي مکانيکي است که به کمک عمل جراحي در بدن بيماراني که در مراحل خطرناک و نهايي نارسايي تراکمي قلب هستند، قرار مي¬گيرد و به ادامه يافتن جريان خون همچون حالت طبيعي از قلب بيمار کمک مي¬نمايد. پمپ¬هاي نوع روتاري يا چرخان، ميزان جريان خون عبوري از LVAD را به کمک کنترل سرعت متغير پره¬هاي پمپ کنترل مي¬نمايد.
يکي از چالش هاي مهم در بکار بردن اين تجهيزات، اجتناب از پمپاژ بيش از اندازه خون از بطن چپ (که به عنوان پديده مکش يا Suction شناخته مي¬شود) مي¬باشد، که باعث تخريب قلب بخاطر سرعت بالاي پمپ مي¬شود. يکي از نوآوري¬هاي اين سيستم کنترلي، کنترل سرعت براي اجتناب از قرارگيري در اين محدوده مي¬باشد.
در اين پايان نامه، ابتدا مدار ترکيبي مدل غير خطي متغير با زمان، LVADبا سيستم قلبي- عروقي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با استفاده از اين مدل، مشخصه مکش (Suction Index) براي تشخيص حالت مکش مورد آزمايش قرار مي¬گيرد. در پايان، سيستمي کنترلی، بر پايه منطق فازي و مدل پيشگويانه ارائه خواهد شد که سيگنال جريان پمپ را براي تنظيم سرعت پمپ بر اساس مشخصه مکش و آستانه مربوطه تنظيم مي¬کند. هدف اين روش کنترلي، بروزرساني و متناسب¬سازي سرعت چرخش پمپ براي تطابق با تغييرات فيزيولوژيکي بيمار در کمترين زمان و بدون رخداد پديده مکش مي¬باشد.
نتايج شبيه¬سازي براي شرايط مختلف و سطح فعاليت¬هاي مختلف بيمار ارائه خواهد شد و قدرتمندي کنترلر در کاهش اثرات نويز نيز مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

مقدمه    1
1-1-    کليات    1
1-2-    تجهيزات کمکي بطن چپ(LVADs)    2
1-3-    پدیدههای مهم در LVADها    3
1-4-    تاريخچه و سير تحول آشکارسازی پديده مکش    4
1-5-    تاريخچه و سير تحول طراحی کنترلرهای مربوطه    5
1-6-    سير بررسي مطالب    7
2-    سیستم قلب و مدل مربوط به آن    9
2-1-    قلب و سيستم گردش خون    10
2-1-1- قلب    10
2-1-2- سيستم گردش خون    12
2-2-    سيکل قلبي    15
2-2-1- بررسي برخي از مفاهيم اصلي    15
2-2-2- چرخه قلبي    18
2-3-    مدل قلب    23
2-3-1- مدل مداري قلب    23
2-3-2- معادلات حالت    28
2-3-3- نتايج شبيه سازي    31
2-4-    مدل قلب- پمپ    34
4-2-1- مدل قلب- LVAD    35
4-2-2- معادلات حالت    38
4-2-3- شبيه¬سازي حلقه باز    41
3-    مساله آشکارسازي حالت مکش در LVAD    48
3-1-    ديده مکش در LVAD    50
3-2-    آناليز شاخصهاي مکش با استفاده از دبی عبوري از پمپ    54
3-3-    شبيه سازي به همراه مدل قلب-LVAD    60
4-    طراحی کنترلر تلفيقي Fuzzy-MPC برای سیستم قلب-LVAD    63
4-1-    ساختار کنترلرهای مدل پیشبین    64
4-2-    طراحی کنترلر تلفیقی پیشبین- فازی (Fuzzy-MPC)    66
4-2-1- کنترلر مدل پیش بین (Model Predictive Controller)    67
4-2-2- محاسبه کننده اندیس مکش (SI Calculator)    68
4-2-3- کنترلر فازی (Fuzzy Controller)    68
4-3-    شبیه¬سازی    73
4-3-1- شبیه¬سازی برای قلب بیمار    73
4-4-    بررسی میزان مقاومت کنترلر     78
5-    نتیجه¬گیری و اهداف آینده    83
5-1-    نتیجه¬گیری    83
5-1-1- مدل قلب و قلب – LVAD    84
5-1-2- آشکارساز حالت مکش    84
5-1-3- کنترلر مدل پیش¬بین- فازی    84
5-1-4- شبیه¬سازی¬ها    85
5-1-5- محدودیت¬ها    85
5-2-    اهداف آینده    86

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***