عنوان : تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون

زمینه : آترواسکلروز علت عمده مرگ در جهان پیشرفته است .  اختلال در لیپوپروتئین‌های پلاسما و متابولیسم چربی‌ها، بیش از سایر عوامل در بروز آترواسکلروز نقش دارد. لذا کنترل و درمان هیپرلیپیدمی، امری لازم و اساسی به نظر می‌رسد.

 

هدف : گرايش عمومي جوامع به طب سنتي و استفاده از داروهاي گياهي در طي سال ها  اخیر رو به افزايش بوده است، نقش گياهان مختلف در کاهش چربيهاي خون و در نتيجه کاهش بيماريهاي قلبي- عروقي شناخته شده است. در اين زمينه مي‌توان به شنبليله، شويد و برگ درخت گردو اشاره نمود. مطالعات انسانی نشان دهنده اثر گیاه شنبلیله بر چربی خون در ایران محدود بوده ، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیرمصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی طراحی گردید.

 

روش مطالعه: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و بر روی 49 بیمار هایپرلیپیدمیک که داروهای کاهنده چربی خون مصرف              نمی کردند صورت گرفت ،بیماران بطور تصادفی بین دو گروه مداخله وکنترل تقسیم شده (24نفر مداخله و 25 نفر کنترل)و هر دو گروه آموزش های تغذیه ای لازم در زمینه تغییر رژیم غذایی و سبک زندگی دریافت نمودند. همچنین گروه مداخله روزانه 5 گرم پودر دانه شنبلیله بصورت ساشه های بسته بندی شده به مدت 8 هفته همراه غذا دریافت می کرند.

میزانhigh-density lipoprotein(HDL)  low – density lipoprotein(LDL), triacylglycerol (TG), Fasting Blood Sugare (FBS) و Total Cholesterol(Tchol) بیماران در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری و با استفاده از آزمون t زوجی مقایسه شد.

 

یافته ها :نتایج این بررسی حاکی از کاهش معنی داری  (p<0.05)در میزان FBS,TG,Tchol,LDL  در گروه مداخله بود.     HDL   بیماران درهر دو گروه در طول مطالعه تغییر معنی داری نداشت.

 

نتیجه گیری :

مطالعه اخیر نشان داد که مصرف پودر دانه شنبلیله در کاهش چربی های خون بیماران هایپر لیپیدمیک موثر می باشد.

 

 

کلید واژه ها :شنبلیله، چربی خون، هایپیرلیپیدمی

 

 

 

 


 

فهرست مطالب

 

فصل اول:مقدمه و بیان مساله  
1-مقدمه 1
1-2 بیان مساله و اهمیت پژوهش 3
1-3 اهداف و فرضیات 8
1-3-1 اهداف اصلی 8
1-3-2  اهداف فرعی 8
1-3-3 اهداف کاربردی 8
1-3-4  فرضیه ها 9
فصل دوم :بررسی متون

 

10
2-1 مقدمه 11
2-2 مبانی نظری پژوهش 11
2-3 مروری بر مطالعات انجام شده 12
2-3-1 مطالعات انجام شده در ایران

 

12
2-3-2 مطالعات انجام شده در جهان

 

14
فصل سوم : رو ش پژوهش 16
   
3-1 مقدمه 17
3-2 نوع پژوهش 17
3-3 جامعه پژوهش 17
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه                               19
3-5 روش گرد آوری داده ها 21
3-6 ابزار  گردآوری داده ها 21
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 22
3-8 مکان و زمان مطالعه 22
3-9 محدودیت های پژوهش 22
3-10 ملاحظات اخلاقی 23
3-11 تعریف واژه ها

 

24
فصل چهارم : 25
یافته ها 26
 

فصل پنجم : بحث،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 

39

   
بحث 40
نتیجه گیری 45
ارائه پیشنهادات

 

منابع

 

45

 

46

 

پیوست ها

                  

51

فرم جمع آوری اطلاعات بیوشیمیایی و آنتروپومتری 52
فرم رضایت نامه

برگه اطلاع رسانی

53

54

 

چکیده انگلیسی

 

55

 

 

 

 

فهرست جداول

   
جدول 1 : مقایسه دو گروه در ابتدای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون 27
جدول 2 : خصوصیات افراد گروه مداخله در ابتدای و انتهای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون

جدول 3 : خصوصیات افراد گروه کنترل در ابتدای و انتهای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون

28

 

29

جدول 4 : میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله با پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب جنس

جدول 5 : میزان FBS و نسبتهای آتروژ نیک خون قبل و بعد از مداخله با پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب جنس

35

 

36

جدول 6 : میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله با پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب سن

جدول 7 : میزان FBS و نسبتهای آتروژنیک خون قبل و بعد از مداخله با پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب سن

 

 

37

 

38

1 مقدمه  :

آترواسکلروز علت عمده مرگ در جهان پیشرفته است و پیش بینی می‌شود تا 25 سال آینده، به علت عمده مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه نیز تبدیل گردد. در ایالات متحده آمریکا، آترواسکلروز مسئول بیش از یک دوم موارد مرگ بوده و سالانه هزینه‌ای معادل 100 بیلیون دلار به درمان این گونه بیماران اختصاص می‌یابد                                   (Boudi et al., 2006) . همچنین بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2005 در دو جنس حدود 17 میلیون نفر به علــت بیماریهای قلبی-عروقی فوت کرده‌اند، که 30 درصد کل مرگ ها را به خود اختصاص داده است. در ایران نیز 38 درصــد موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی– عروقی است و اولین علت مرگ و میر کشور به شمار می‌رود (Tarahi, 2007). مطالعات اپیدمیولوژیک، عوامل خطرزای این دسته از بیماری‌ها را هیپرلیپیدمی، فشار خون بالا، مصرف سیگار، دیابت، سن، جنس و فعالیت‌های فیزیکی گزارش نموده‌اند (Ridkey, 1999). نیز اعلام شده است که اختلال در لیپوپروتئین‌های پلاسما و متابولیسم چربی‌ها، بیش از سایر عوامل در بروز آترواسکلروز                                      نقش دارد(Longo & Harrison,2012). از بین لیپیدهای سرم نیز[1]LDL کلسترول بیشترین ارتباط را با استقرارآترواسکلروز دارد (Denke & Grundy, 1999). لذا کنترل و درمان هیپرلیپیدمی، امری لازم و اساسی به نظر می‌رسد. در کنار درمان دارویی، طب مکمل و گیاه درمانی نیز مداخله توجه  متخصصان قرار گرفته است.

 

 

1-2 بیان مساله و اهمیت پژوهش :

نقش گياهان مختلف در کاهش چربيهاي خون و در نتيجه کاهش بيماريهاي قلبي-عروقي شناخته شده است. در اين زمينه مي‌توان به شنبليله، شويد و برگ درخت گردو اشاره نمود                                                                     (Jolodar & Nazifi, 1998). که بعلت سرشار بودن از اسیدهای چرب غیر اشباع سبب کاهش کلسترول سرم می شود(Zambón et al., 2000). مطالعات متعددی روی تاثیر گیاهان مختلف بر روی چربی خون صورت گرفته است بسیاری از مطالعات کاهش میزان کلسترول و LDLc را در نتیجه مصرف شنبلیله،پودر سیر،چای سیاه،چای سبز،سویا و زنجبیل تایید نموده اند  (Hassani et al,2010).

گرايش عمومي جوامع به طب سنتي و استفاده از داروهاي گياهي در طي سال هاي اخير به علت بروز برخی اثرات زيان بار داروهاي شيميايي بر سلامتي انسان وبعضا” نارسايي‌هاي طب نوين در درمان برخي بيماري ها رو به افزايش بوده است، همچنين نياز مبرم به مواد موثره اين گياهان به عنوان مواد اوليه در صنايع داروسازي آرايشي و بهداشتي باعث شده است تا اين گياهان بيش از بيش از ارزش و اهميت خاصي برخوردار باشند(Ghanadi, 2005; SalehiSurmaghi, 2008). يكي از گياهان دارويي كه در طب سنتي ايران و ملل مختلف سابقه مصرف ديرينه داشته و خواص درماني چشمگيري براي آن ذكر شده گياه شنبليله است.

شنبلیله یا شنبلید با نام علمی   Trigonella foenum-graceum  گیاهی نهاندانه از دو لپه ای های جدا گلبرگ است که جز راسته گل سرخ، تیره نخود، تیره فرعی پروانه داران و جنسTrifoliaاز گروه Trigonella  است .شنبلیله گیاه علفی یک ساله که ارتفاع آن تا 50 سانتی متر می رسد(Dini, 2006). طبق نظر برخی کارشناسان و محققین این گیاه در ابتدا بومی ایران بوده و سپس به مناطق دیگر منتقل شده است. منشا این گیاه نواحی آفریقای شما لی و سواحل مدیترانه بوده همچنین شنبلیله بطور گسترده در هند ،چین ، آفریقا ، الجزیره ، عربستان سعودی ،پاکستان ،مصر،                     ترکیه ،اوکراین اسپانیا و ایتالیا کاشته می شود .  نكته جالب توجه در مداخله شنبليله طيف وسيع اثرات درماني                                                     ذکر شده آن مي‌باشد (Zargari, 1368) .

شنبلیله از دیر باز در طب سنتی در درمان کورک ، دیابت و سل مورد مصر ف بوده است. سایر اثرهای ذکر شده                  عبارتند از :كه اثر ضددرد، ضدآترواسكلروز، ضدالتهاب، ضدنفخ، ضداسپاسم، ضدسرطان، پايين آورنده قند خون، افزايش دهنده ميل جنسي، قابض، مقوي قلب، صفراآور، ملين، خلط آور، ، كاهش دهنده چربي خون، كاهش دهنده پرفشاري خون، شيرافزايي، مسهل، تسهیل کننده زایمان، مقوي رحم و ضدكرم از اين گياه استفاده شده است                               (Gruenwald & Fleming, 1998 Max, 1999;).

شنبليله با نام علمي Trigonellafoenum-graceum L يك گياه علفي يكساله از تيره Legouminosae است، كه بومي شرق مديترانه است. در طب سنتي مصارف زيادي براي اين گياه ذكر شده است، از اين گياه براي انقباض رحم، كمك به هضم غذا و افزايش سوخت و ساز و تقويت عمومي در بدن استفاده شده است. اين گياه به سبب توليد آلكالوئيدهاي دارويي، ترکيبات استروييدي، ساپوژنين ها و قدرت درمان بخشي بالا در زمره مهم ترين گياهان دارويي جهان قرار دارد. تريگونلين اسيد نيکوتينيکacid nicotinic) (Trigonelline از جمله مهم ترين متابوليت هاي گياه شنبليله به شمار مي روند كه در درمان ديابت و كاهش كلسترول خون موثر مي باشند. دياسژنين (Diosgenin)ترکيب مهم ديگر بذر اين گياه است که در توليد استروييدهاي دارويي از جمله قرص هاي ضد بارداري استفاده مي شود.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که 60 % تخم شنبلیله را فیبر تشکیل می دهد که 50% آن از جنس پکتین است (Lee et al., 1995) . پکتین بعنوان یک فیبر ،دارای ویژگی های افزایش سرعت تخلیه روده،کاهش سرعت جذب قند و چربی و کاهش سنتز کلسترول می باشد. مطالعات زيادي بر روي اثرات درماني و شناسايي تركيبات شيميايي اين گياه    صورت گرفته است  (;Hasanzade et al., 2010 Madar et al., 1988).

اخیرا گزارش شده برخی اجزای فعال موجود در شنبلیله ،  (4-هیدروکسی ایزولوسین و گالاکتومانان)   افزایش میزان گلوکز خون را مهار کرده و در بهبود متابولیسم لیپید در محیط داخلی                                                                               In vivo موثرند (Srichamroen et al., 2008).

شنبلیله دارای ساپونین های تلخی مانند پروتودی اسکین (protodioscin) می باشد. بسیاری از مطالعات اثر موثر دی اسژنین (شکلی از پروتودی اسکین و دی اسکین) را بر متابولیسم چربی و گلوکز خون منتشر ساختند. دی اسژنین میزان (PPRPϒ) Peroxisome proliferator-activated receptor gammaرا در بافت چربی سفید(WAT) افزایش داده و تمایز سلولهای چربی را القا می کند و سبب کاهش سایز سلولهای چربی می شود.همچنین ترشح مونوسیت کموتراکتانت پروتئین 1 [2](MCP-1) در سلولهای چربی کاهش یافته در حالی که ترشح آدیبونکتین افزایش می یابد که سبب مهار التهاب در سلول های چربی می گردد. در ادامه ساپونین همانند دی اسژنین میسلهای بزرگی از اسیدهای صفراوی و ملکولهای ساپونین در روده کوچک شکل می گیرد و این میسلها مانع از جذب کلسترول گشته و سبب دفع آنها در مدفوع می گردد  . دی اسژنین همچنین سبب کاهش میزان TG و کاهش میزان بیان                                          mRNA ژنهای چربی ساز(FAS[3],SCD[4]-1,ACC[5])می گردد                                                                                                     (Uemura et al., 2011).

تخم شنبلیله آلکالوییدی بنام تریگونیلین دارد که ترکیبی شبیه اسید نیکوتینیک است و می تواند در کاهش TG  موثر باشد( Goodman  & Gilman,2001)

برخی مطالعات اثرات کاهنده چربی خون شنبلیله را به ساپوژنین نیز نسبت می دهند که سبب افزایش دفع کلسترول صفراوی شده که در نهایت بدن برای سنتز مجدد نمکهای صفراوی میزان کلسترول پلاسما را کاهش می دهد، در ضمن اثرات کاهنده چربی خون همچنین به ترکیبات شبه استروژنی آن مرتبط است که بطور غیر مستقیم باعث افزایش هورمون تیروئیدی T4 می شود (Basch et al,2003) .

مطالعات صورت گرفته بر روی گیاه شنبلیله نشان دهنده اثرات مفید بر سلامتی همچنین توانایی بالای این گیاه                      در زمینه های مختلف درمانی می باشد. گرچه از نظر سنتی شنبلیله گیاهی بی خطر است با این حال مطالعات صورت گرفته بر روی شنبلیله نیز اثرات مضر معنی داری را نشان ندادند. ولی احتمال ایجاد مشکلات گوارشی مانند اسهال در استفاده از دوزهای بالا (بیشتر از 100 گرم در روز پودر یا دانه شنبلیله در روز) مخصولا در افرادی با سابقه حساسیت                                                   وجود داردBaquer,2013) &(Yadav .

 

تحقیقات موجود در مورد اثر این دارو بر انواع چربی های خون در ایران بسیار محدود است و سوالات زیادی در این زمینه وجود دارد. بیشتر مطالعات صورت گرفته تاثیر این گیاه را بر قند خون بررسی نموده اند.  توجه به ترکیبات                            بیو شیمیایی موجود در این گیاه ، تحقیق حاضر را به منظور بررسی اثر تخم شنبلیله بر , HDL-c[6], LDL-c[7],Tchol[8] ,TG[9]  TG افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی با دوز و روشی متفاوت از مطالعات صورت گرفته (با دوز 5 گرم در روز بصورت خوراکی بر روی نمونه انسانی )طراحی نمودیم تا در صورت بهره مندی این داروی گیاهی از خواص مورد نظر، بتوان آن را بعنوان یک وسیله مناسب جهت کنترل هایپرلیپیدمی پیشنهاد نمود.

 

تعداد صفحه : 77

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1