تي با ديواره نازک (1- 3/0 ميکرون) در عضلات اسکلتي گاو و سگ هايي که به صورت طبيعي با انگلي شبيه نئوسپورا کانينوم آلوده بودند، گزارش شده است. چنين کيست هاي بافتي هنوز در حيواناتي که به صورت تجربي آلوده مي شوند ديده نشده است. برادي زوئيت‌ها درون كيست‌ها از پاسخ سيستم ايمني ميزبان در امان مي‌مانند و به حالت نهفته زندگي مي‌كنند، در نتيجه هيچ گونه واكنش ايمني ايجاد نمي‌كنند. زماني كه سيستم ايمني به هر علتي تضعيف شود دوباره به تاكي زوئيت تبديل مي‌شوند (et al. 2006 Dubey 2003b;  Dubey ).

برادي زوئيت ها واجد يک هسته انتهايي و تعداد کمي گرانول آميلوپکتين هستند كه در رنگ آميزي پريوديک اسيد شيف ,(PAS) رنگ قرمز مي گيرند. همچنين برادي زوئيت ها را مي توان به صورت اختصاصي توسط آنتي بادي اختصاصي برادي زوئيت (BAG-1) از تاکي زوئيت ها تفريق کرد. عمدتاً اعتقاد بر اين است که انگل به صورت مرحله برادي زوئيت (کيست هاي بافتي) در بافت هاي گاوهاي بالغ باقي مي ماند. با وجود اين، کيست هاي بافتي تا کنون در مقاطع بافت شناسي از گاوهاي بالغي که به صورت طبيعي مبتلا شده اند مشاهده نشده است (et al. 2006 Dubey).

تاكي زوئيت‌هاي موجود در جفت و كيست‌هاي موجود در بافت هاي ميزبان واسط منبع مهم آلودگي براي سگ‌ها هستند. سگ‌ها 7 تا 15 روز پس از خوردن بافت‌هاي آلوده ميزبان‌هاي واسط، اووسيست‌هاي انگل را با مدفوع خود دفع مي‌كنند (شكل 2-2). مدت زمان دفع اووسيست‌ها توسط سگ و تناوب آنها به درستي مشخص نيست، هر چند گزارش شده که سگ ها بيشتر از يک نوبت، اووسيست را دفع مي کنند (Mcgarry et al. 2003  2003 b;  Dubey).

 
شکل 1-2: سير تكاملي نئوسپورا کانينوم (19)

در رابطه با توان بقاي اووسيست‌ها در طبيعت نيز اطلاعات زيادي در دسترس نيست. مراحل شيزوگوني و گامتوگوني که به نظر مي رسد آغازگر تشکيل اووسيست ها در روده سگ هستند تا کنون مشاهده نشده اند. هر چند مراحلي شبيه شيزونت در کشت هاي سلولي کشت شده با برادي زوئيت هاي جدا شده از مغز سگ هايي که به صورت طبيعي مبتلا بودند، گزارش شده اند. مطالعات سرواپيدميولوژيک به اهميت نقش سگ ها در سير تكاملي نئوسپورا کانينوم اشاره دارد (et al. 2006 Dubey (.

تعداد صفحه :147

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***