گوارش نشخوار کنندگان کوچک

آلودگی های انگلی کرمی دستگاه گوارش شامل کرم های پهن وگرد می شود و آلودگی های تحت بالینی نماتود های گوارشی در دام های اهلی باعث کاهش رشد وتولید در دام ها  می گردد (30).

1-4-2- پارابرونما

درمورد بیماری زایی این انگل اطلاعات زیادی در دست نیست (1).

2-4-2- مارشالاژیا

دان (1978)، عقیده دارد که بیماری زایی این انگل مانند اوسترتاژیا است وشدیدا بیماریزا و حتی کشنده است، در حالی که سولزبی (1982)، آن را چندان بیماری زا نمی داند و الخالیدی و همکاران (1989)، آن را غیر بیماری زا دانستنه اند (44،24،21،1).  

تعداد صفحه :74

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***